Е-уписи на студенти

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

• Индекс и пријавни листови

• 2 фотографии (3,5 х 4,5 на бела позадина)

• Потврда за уплатена школарина за првиот семестар

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top