Е-уписи на студенти

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ВТОР УПИСЕН РОК ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

Ранг листа на прв циклус студии

Линк за електронско пријавување на нови студенти во академската 2020/2021 година

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

Соопштение за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во учебната 2019/2020 година, како и за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) и не полагале државна матура:

Сите критериуми за бодирање се дадени во Точка 4.1 од Конкурсот за прв циклус за академската 2020/2021 година, а двата предмети битни за бодирањето кои ги одредува институцијата / факултетот се: хемија и биологија.

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

Насоки за постапување за време на пријавувањето/запишувањето на кандидатите по Конкурс во прва година во академската 2020/2021 година

Документи за пријавување на нови студенти на прв циклус студии

Документи за запишување на нови студенти на прв циклус студии

Документи за пријавување на нови студенти на втор циклус студии

Документи за запишување на нови студенти на втор циклус студии

Документи за пријавување на нови студенти на трет циклус студии

Документи за запишување на нови студенти на трет циклус студии

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top