Е-уписи на студенти

Потребни документи за запишување на семестар:

Образец ШВ 20 - жолт лист и уплатница

Уплатница за админситративна такса (уплатница

Нутриционизам едногодишна студиска програма (уплатница)

Нутриционизам двогодишна студиска програма (уплатница)

Управување со квалитет и безбедност на храна (уплатница)

Потребни документи за пријава за одбрана на магистерски труд:

Уплатница за одбрана на магистерски труд (уплатница

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon  

Go to top