Е-уписи на студенти

Бр. на досие-поени

90-65

66-64

51-50

64-52

87-58

Колегите да се обратат до доц.д-р Даниела Н.Неделкоска за заокружување на конечна оценка.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top