Е-уписи на студенти

Бр. на досие-поени

90-65

66-64

51-50

64-52

87-58

Колегите да се обратат до доц.д-р Даниела Н.Неделкоска за заокружување на конечна оценка.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top