Е-уписи на студенти

Бр. на досие-оценка

78-10

79-10

86-9(презентација на семинарска)

74-9

73-8(семинарска)

81-8(семинарска)

16-8(семинарска)

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top