Е-уписи на студенти

1. Распоред на настава по предметите Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и ко-морбидитети и Диетопревенција и диетотерапија на Нутриционизам едногоднишни и Нутриционизам двегодишни (можат да присуствуваат по сопствен избор) на втор циклус:

 

- 21.12.2019 (сабота)

Ред.проф.д-р Зора Узуноска и Насл.доц.д-р Марија Менкиноска - 10.30 часот

 

2. Распоред на настава по предметот Одбрани поглавја од прехранбена технологија и биотехнологија на втор циклус:

 

- 21.12.2019 (сабота)

Доц.д-р Викторија Стаматовска - 10.30 часот

 

3. Распоред на настава по предметот Хемиски опасности на храна на втор циклус:

 

-28.12.2019 (сабота)

Ред.проф.д-р Горица Павловска - 10.00 часот

Доц.д-р Везирка Јанкулоска - 12.00 часот

 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top