Е-уписи на студенти

На ден 07.10.2020 година (среда), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд на студентот на втор циклус студии Александра Насеска Илијоска, со досие број 6, тема на магистерскиот труд „Влијанието на социјалните медиуми како маркетинг средства врз прехранбените навики на младата полнолетна популација“, со почеток во 12 часот.  

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top