Е-уписи на студенти

На ден 06.03.2020 година (петок), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд на студентот на втор циклус студии Љубица Костадинова, со досие број 98, тема на магистерскиот труд „Обработка на "knock out" барањата од стандардот IFS верзија 6.1 во месна индустрија за производство на месни производи од живинско месо“, со почеток во 11.30 часот. 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top