Е-уписи на студенти

На ден 20.02.2020 година (четврток), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд на студентот на втор циклус студии Баже Брендов, со досие број 73, тема на магистерскиот труд Производство на кекси од пченично и јачменово брашно и нивна карактеризација“, со почеток во 12 часот. 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top