Е-уписи на студенти

Бр. на досие-прв-втор колокв.испит-редовностсем+през.-вкупно-оценка

297-5

325*-                                     46            3                                 ? 

427-50,5                   55,5        40,5        10     13.09.16    68       7  

430*-                                      40,5        10                               ?

325 и 430 да достават семинарска работа најдоцна до 19.09.2016 во спротивни испитот нема да биде положен.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top