Е-уписи на студенти

Бр. на досие-поени

288-41

345-44

394-53

426-52

428-67

445-41

На дополнително терминот ќе биде накнадно истакнат

455-34

Не положиле

391-27

457-15

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top