Е-уписи на студенти

Бр. на досие-поени

553-41

558-43

На дополнително терминот ќе биде накнадно истакнат

488-33

557-36

559-37

Не положиле

259-5

437-19

461-22

502-30

529-2

544-5

549-19

552-5

556-11

560-30

561-19

565-3

569-6

571-8

579-1

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon   

Go to top