Е-уписи на студенти

На ден 15.09.2016 година (четврток), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

1. Цветанка Чонкова од Велес, со досие број 376, тема на дипломскиот труд „Нутритивни карактеристики на сусам и негова примена“, од предметот Технологија на храна од неживотинско потекло, со почеток во 10.30 часот  

2. Анета Николовска од Скопје, со досие број 228, тема на дипломскиот труд „Внес на фитинска киселина/фитати преку вегетаријанска и невегетаријанска исхрана“, од предметот Познавање на исхраната 2, со почеток во 13 часот

 3. Сашка Филипова од Кочани, со досие број 405, тема на дипломскиот труд „Исхрана при ментални нарушувања“, од предметот Основи на диетотерапија, со почеток во 13.30 часот и

4. Викторија Миткова од Велес, со досие број 212, тема на дипломскиот труд „Менаџирање на маркетинг информациите и влијанието на нутритивните својства при купување на прехранбени производи“, од предметот Маркетинг на прехранбени производи, со почеток во 14.00 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top