Е-уписи на студенти

На ден 24.08.2016 година, во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студент

1.Ангела Тасеска од Прилеп, со досие број 383, тема на дипломскиот труд „Споредба на карактеристики на различни видови на чоколадо“, од предметот Технологија на шеќер и кондиторски производи, со почеток во 9 часот   и 

2.Марија Вучевска од Велес, со досие број 288, тема на дипломскиот труд „Законска регулатива за производство и заштита на млечни и месни производи со традиционални карактеристики“, од предметот Законски прописи од областа на храната, со почеток во 10 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top