Е-уписи на студенти

Во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

 

1.Билјана Ивановска од Велес, тема на дипломскиот труд „Честота на конзумирање и присуство на кофеин во напитоци од македонскиот пазар“, од предметот Антиоксиданси, витамини и минерали, на ден 06.07.2016 година (среда), со почеток во 9 часот 

2.Елена Стојанова од Велес, тема на дипломскиот труд „Корелациона анализа на некои антропометриски и функционално-биохемиски показатели во утврдување на нутритивниот статус кај училишните деца во регион на град Велес“, од предметот Биостатистика, на ден 06.07.2016 година (среда), со почеток во 10.00 часот 

3.Марија Арнаудоватема на дипломскиот труд „Теоретски и апликативни аспекти на навиките во исхраната на учениците во основните училишта од Гевгелија“, од предметот Основи на диетотерапија, на ден 06.07.2016 година (среда), со почеток во 11.00 часот 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top