Е-уписи на студенти

На ден 24.06.2016 година (петок), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Николина Нешова од Велес, со досие број 129, тема на дипломскиот труд „Ендогени и егзогени фактори кои влијаат на процесот на зреење на месото“, од предметот Технологија на месо, живина и јајца, со почеток во 10.30 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top