Е-уписи на студенти

На ден 16.06.2016 година (четврток), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите: 

1. Марија Бошковска од Велес, досие број 158, тема на дипломскиот труд „Присуство на олово и кадмиум во есенско овошје од околината на Велес“, од предметот Инструментални и аналитички методи во исхрана, со почеток во 9.30 часот.  

2. Ѓурѓица Блажевска од Скопје, досие број 411, тема на дипломскиот труд „Перцепција на населението од Скопје за штетното дејство на оловото и кадмиумот“ од предметот  Контаминенти во храна, со почеток во 11 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top