Е-уписи на студенти

Предавањата кај вонр. проф. д-р Викторија Стаматовска по предметите Технологија на жита, леб и пекарски производи, Технологија на шеќер и кондиторски производи и Технологија на храна од неживотинско потекло ќе се одржуваат на следниот линк https://meet.google.com/rrz-mpyk-ggs.

 Студентите при најавата да го користат службениот е-mail со домен УКЛО (uklo.edu.mk).

 

                                                                                                                                                                             Предметен наставник

                                                                                                                                                             Вонр. проф. д-р Викторија Стаматовска

                                                                                                                                                                                       18.02.2021

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top