Е-уписи на студенти

На ден 13.02.2020 година (четврток) во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

1.Лилјана Витковска од Велес, со досие бр.559, тема на дипломскиот труд Антиоксиданси, витамини и минерали во салата и мусака од карфиол од предметот Антиоксиданси, витамини и минерали, со почеток во 9 часот   и

2.Кристина Зазова од Велес, со досие бр.558, тема на дипломскиот труд Антиоксиданси, витамини и минерали во потаж и колач од тиква од предметот Антиоксиданси, витамини и минерали, со почеток во 9.30 часот. 

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top