Е-уписи на студенти

 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ НА СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС, ЗА ПРЕСТОЈАНАТА ЈАНУАРСКА-ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА И ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР ЗА СЛЕДНОВО:

ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ

- ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ ИМААТ СТУДЕНТИТЕ КОИ ИМААТ ЗАПИШАНО ЗИМСКИ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА.

- ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ ДА БИДЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ И СО ДОСТАВУВАЊЕ НА ПРИЈАВА И СООДВЕТНИТЕ УПЛАТНИЦИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА.

- ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ ПО ПРВ ПАТ ПОТРЕБНО Е САМО УПЛАТА  ОД 50 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ.

- СТУДЕНТИТЕ ВО ЈАНУАРСКА-ФЕВРУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ПО ВТОР И ПОВЕЌЕ ПАТИ УПЛАЌААТ ПО 300 ДЕН ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ И УПЛАТА  ОД 50 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ.

- ЗА НЕНАВРЕМЕНО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ПОСЛЕ УТВРДЕНИОТ РОК, СТУДЕНТИТЕ УПЛАЌААТ ПО 400 ДЕН. ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ И УПЛАТА  ОД 50 ДЕН. АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА ЗА СЕКОЈ ПРИЈАВЕН ИСПИТ.

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАР

- ЗАПИШУВАЊЕТО НА СЕМЕСТАР ДА БИДЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ УПЛАТНИЦИ И СО ПОТПОЛНУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИТЕ ОБРАЗЦИ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА.

- ЗА НЕНАВРЕМЕНО ЗАПИШУВАЊЕТО НА СЕМЕСТАР ПОСЛЕ УТВРДЕНИОТ РОК, СТУДЕНТИТЕ УПЛАЌААТ ПО 500 ДЕН.

 

 

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top