Е-уписи на студенти

На ден 11.09.2017 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

1.Корнелија Стојановска од Велес, со досие број 32, тема на дипломскиот труд „Ензимско и неензимско потемнување“, од предметот Технологија на овошје и зеленчук, со почеток во 09.00 часот и

2.Оливер Христов од Велес, со досие број 396, тема на дипломскиот труд „Протеински карактеристики на пченицата и нивно влијание на технолошките својства на брашното“, од предметот Технологија на жита, леб и пекарски производи, со почеток во 10.30 часот.

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon   

Go to top