Е-уписи на студенти

На ден 05.07.2017 година (среда), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Мартина Илиоска од Прилеп, со досие број 368, тема на дипломскиот труд „Влијание на процесот на складирање врз квалитативните карактеристики на пивото“, од предметот Технологија на алкохолни ферментациони производи, со почеток во 12.30 часот.

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon   

Go to top