Е-уписи на студенти

На ден 27.06.2017 година (вторник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Радмила Велјановска од Велес, со досие број 345, тема на дипломскиот труд Статистичка анализа на податоци за регистрираните заболувања и морталитет на кардиоваскуларни болести во клиничка болница Аџибадем Систина Скопје“, од предметот Биостатистика, со почеток во 11 часот.

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon   

Go to top