Е-уписи на студенти

На ден 13.06.2016 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломски труд на студентите: 

1. Христина Симјаноска од Македонски брод, со досие број 129, тема на дипломскиот труд „Загуби на витамин С кај овошје и зеленчук и нивни преработки“ од предметот Технологија на овошје и зеленчук, со почеток во 11 часот  и

2. Рената Стојаноска од Кичево, со досие број 164, тема на дипломскиот труд „Испитување на витамин Сво лимон“, од предметот Аналитичка хемија, со почеток во12 часот.  

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top