Е-уписи на студенти

Се известуваат студентите од 2, 3 и 4 година дека во периодот од 28.09.2020 до 30.09.2020 година ќе се врши заверка на 3, 5 и 7 семестар. Се замолуваат да го запазат предвидениот рок.

НАПОМЕНА: Запишувањето на семестарот претходно треба задолжително да го направат и по електронски пат преку iknow системот. При електронското запишување на семестар прво се потполнуваат анкетните прашалници, а потоа се избираат предметите и се запишува семестарот.

Забелешка: Привремено да го отворате Iknow системот како во следниот документ.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top