Е-уписи на студенти

На ден 26.08.2020 година (среда), со примена на платформата Google meet ќе се одржи on-line одбрана на дипломскиот труд на студентот Бојана Анѓелеска од Кичево, со досие број 194, тема на дипломскиот труд „Нутритивни и функционални карактеристики на јајца“ од предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 10 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top