Е-уписи на студенти

На ден 09.03.2020 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на Никола Богески од Кичево, со досие број 50, тема на дипломскиот труд Карактеристики и намена на храната за посебна нутритивна употреба и додатоците на храна од предметот Квалитет и безбедност на храна, со почеток во 10 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top