Е-уписи на студенти

Електронското анкетирање е задолжително за секој студент. Прво студентите електронски ги потполнуваат анкетните прашалници, а потоа запишуваат и семестар во iknow системот. Проверката дали оваа обврска ја има исполнето секој, се врши од страна на студентски прашања во електронското досие на студентите. Во спротивно студентите нема да можат да запишат семестар.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top