Е-уписи на студенти

На ден 29.10.2019 година (вторник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на Тања Ѓореска од Кичево, со досие број 218, тема на дипломскиот труд Производство на путер и примена во прехранбената индустиријаод предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 10 часот.  

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top