Е-уписи на студенти

На ден 07.06.2019 година (петок), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Ѓојсел Карагоска  од Кичево, со досие број 215, тема на дипломскиот труд Улогата на стартер културите во производството на млечни производи“ од предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 10 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top