Е-уписи на студенти

На ден 17.05.2019 година (петок), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Наташа Пејоска од Кичево, со досие број 222, тема на дипломскиот труд Нутритивни и функционални карактеристики на албуминските видови млеко (млеко од кобили и магарици) од предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 9.30 часот .

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top