Е-уписи на студенти

На ден 11.03.2019 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

 

1.Билјана Стојаноска од Кичево, со досие број 255, тема на дипломскиот труд Маслиново масло како функционална храна од предметот Нова храна, со почеток во 9 часот  и

 

2.Татиана Анѓелеска од Кичево, со досие број 200, тема на дипломскиот труд „Принципи на органското производство на храна, од предметот Законски прописи од областа на храната, со почеток во 10 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top