Е-уписи на студенти

На ден 29.01.2019 година (вторник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

1.Билјана Велјаноска од Кичево, тема на дипломскиот труд „Примена на производи од животинско потекло во пекарско-кондиторската индустрија“ од предметот Технологија на жита, леб и пекарски производи, со почеток во 11 часот   и

2.Душко Трпески од Кичево, тема на дипломскиот труд Технологија на производство и својства на течните млечни производи, од предметот Технологија на млеко и млечни производи, со почеток во 12 часот.  

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top