Е-уписи на студенти

На ден 21.02.2018 година (среда), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Везирка Јанкулоска од Кичево, со досие бр.219, тема на дипломскиот труд „Определување на пестицидот Chlorpyrifos во јаболки“  од предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната, со почеток во 13 часот.   

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top