Е-уписи на студенти

На ден 15.02.2018 година (четврток), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Кристина Симоновска од Кичево, со досие бр.197, тема на дипломскиот труд Јачмен – карактеристики и примена“ од предметот Технологија на храна од неживотинско потекло, со почеток во 12 часот.    

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top