Е-уписи на студенти

Краен термин за доставување на проектните задачи по предметот Законски прописи од областа на храната е до 05.12.2017 (вторник). Терминот за презентирање на проектните задачи ќе биде дополнително објавен.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top