Е-уписи на студенти

На ден 31.10.2017 година (вторник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

1.Ирена Јовановска од Кичево, со досие број 112, тема на дипломскиот труд Примена на математички модели во процес на сушење“ од предметот Основи на инженерска техника, со почеток во 10.00 часот    и

2.Ангела Апостолоска од Кичево, со досие број 163, тема на дипломскиот труд Статистички аспекст на енергетска, нутритивна и економска вредност на болничко мени при Општата болница во Кичево од предметот Биостатистика, со почеток во 11.00 часот.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top