Е-уписи на студенти

На ден 04.07.2017 година (вторник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Кичево, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

1.Анита Сарџоска од Кичево, со досие број 195, тема на дипломскиот труд „Нутритивната детерминанта на прехранбените производи во потрошувачкото купувачко однесување“, од предметот Маркетинг на прехранбени производи, со почеток во 08.30 часот;

 

2.Климентина Наумоска од Кичево, со досие број 210, тема на дипломскиот труд „Рекламирање на прехранбени производи и односи со јавноста“, од предметот Маркетинг на прехранбени производи, со почеток во 09.15 часот;

 

3.Филиз Мусоска од Кичево, со досие бр.198, тема на дипломскиот труд „Нутритивните својства на прехранбените производи во развојот на нов производ“ од предметот Маркетинг на прехранбени производи, со почеток во 10.00 часот;

 

4.Сузана Мечкароска од Кичево, досие број 207, тема на дипломскиот труд „Токсините од печурки опасност за здравјето и животот на човекот, од предметот Загадувачи во прехранбената индустрија, со почеток во 11.00 часот;

 

5.Мирјана Стојкоска од Кичево, број на досие 202, тема на дипломскиот труд „Производство и својства на традиционален кефир“, од предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 12.00 часот

   

6.Горан Стојаноски од Кичево, тема на дипломскиот труд „Производство и особини на различни видови колбаси“, од предметот Технологија на месо, живина и јајца, со почеток во 13.00 часот.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top