Е-уписи на студенти

Технолошко-технички факултет Велес ќе организира Промоција на дипломи на студентите од прв и втор циклус студии, на ден 01.06.2017 година (четврток) со почеток во 12 часот. Промоцијата ќе се одржи во просториите на Технолошко-технички факултет  во Велес. На оваа Промоција ќе се доделат дипломите на студентите дадени во прилог.

                                    Студенти од прв циклус студии

1.      Ленче Мирческа

24.  Марија Вучевска

2.      Марина Релушкоска

25.  Ангела Тасеска

3.      Љубиша Нестороски

26.  Александра Тасевска

4.      Ангел Трифунов

27.  Виктор Наумоски

5.      Маре Ташев

28.  Маре Амбарџиева

6.      Христина Митковска

29.  Кристина Марковска

7.      Марија Бошковска

30.  Сандра Петковска

8.      Ѓурѓица Блажевска

31.  Иво Желе

9.      Рената Стојаноска

32.  Елена Крстевска

10.  Христина Симјаноска

33.  Илинка Ѓорѓиевска

11.  Сибел Ахмет

34.  Тања Тефова

12.  Александар Стефановски

35.  Лилјана Стојманова

13.  Николина Нешова

36.  Александра Манушева

14.  Александра Илиоска

37.  Менка Ангелкова

15.  Биљана Ивановска

38.  Даниела Гичева

16.  Елена Стојанова

39.  Маја Долеска

17.  Марија Арнаудова

40.  Тони Митески

18.  Оливер Цветков

 

 

19.  Сашка Филипова

 

 

20.  Анета Николовска

 

 

21.  Цветанка Чонкова

 

 

22.  Викторија Миткова

 

 

23.  Маргарита Василеска

 

 

       

Студенти од втор циклус студии 

1.      Миодраг Стојановиќ

2.      Елена Гаврилоска

3.      Славица Сивевска

4.      Александар Савески

5.      Емилија Митрејческа

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top