Е-уписи на студенти

ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ

ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО

(Кичево)

Се извесуваат студентите од III година дека право да го полагаат I колоквиум од предметот Технологија на храна од неживотинско потекло имаат вонредните студентите, студентите кои го презапишале и редовните студенти  со број на индекс: 218, 221, 222, 223, 224, 225 и 251.

 

Доцент д-р Викторија Стаматовска

                                                                            03. 04. 2017

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top