Распоред за јунска испитна сесија Битола

Забелешка: Полагањето на испитите по сите предмети ќе се спроведува on-line. Начините и електронските платформи кои ќе се користат, се дадени во следниот документ: Начини на online полагање по предмет.

Можни начини на онлајн полагање: 1. Електронски тест (Квиз), 2. Усно, 3. Задачи (или друго) решени на лист, фотографирање на листот и испраќање по е-маил, 4. Комбинација од претходно наведените начини.

Користење на платформи: 1. Google meet (упатство), 2. Google classroom, 3. E-mail или друга платформа.

Спроведувањето на on-line полагање ќе се одвива со почитување на правилата кои се дадени во протоколот за on-line полагање. Студентот при полагање на испитот задолжително треба да го користи службениот е-маил со домен УКЛО (uklo.edu.mk).

Студентите кои го имаат запишано тековниот летен семестар имаат право да полагаат и треба да испратат е-маил до предметниот професор за да го добијат линкот за on-line полагање.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top