Е-уписи на студенти

На ден 20.07.2020 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес - Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентите:

1.Кристина Звездакоска, тема на дипломскиот труд „Влијание на оксидативниот стрес врз човековото здравје“, од предметот Основи на диетотерапија, со почеток во 10 часот;

2.Габриела Тодороска, тема на дипломскиот труд „Наслов-застапеност и препораки за исхрана кај пациенти со дијабет тип 1 и тип 2 во градот Прилеп“, од предметот Основи на диетотерапија, со почеток во 11.30  часот  и

3.Мартина Димитријеска, тема на дипломскиот труд „Наслов- препораки за исхранапри инфекции со helicobacter pylori, од предметот Основи на диетотерапија, со почеток во 13  часот. 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top