Е-уписи на студенти

Поправен прв колоквиум по предметот Технологија на храна од животинско потекло ќе се одржи на 15.06.2020 година во 11.30 часот. Полагањето ќе биде online (усно) преку платформата Google meet на линкот за online предавања. Право за поправен прв колоквиум има студентот со досие 401.

Од предметниот наставник

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top