Е-уписи на студенти

Поправен прв колоквиум по предметот Квалитет и безбедност на храна ќе се одржи на 16.06.2020 година во 11.30 часот. Полагањето ќе биде online (усно) преку платформата Google meet на линкот за online предавања. Право за поправен прв колоквиум имаат студентите со досие 481, 415. Присуството да се потврди најкасно до 11.06.2020 четврток на е-маил од предметниот наставник.

Од предметниот наставник

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top