Е-уписи на студенти

On-line консултации за начинот на on-line полагањето на II колоквиум и поправен  I колоквиум по предметите Технологија на жита, леб и пекарски производи, Зачини и лековити растенија и Технологија на храна од неживотинско потекло, ќе се одржат на 11.06.2020 (четврток) во 11 часот на Google meet на линкот за предавања. Студентите при најавата да го користат службениот е-mail со домен УКЛО (uklo.edu.mk), да имаат на располагање компјутер (лаптоп), камера и микрофон (кои се во функција).

 

                                                                                                        Предметен наставник

                                                                                                   Доц. д-р Викторија Стаматовска

                                                                                                                     08.06.2020

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top