Е-уписи на студенти

На ден 26.02.2020 година (среда), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Катерина Ристеска од Битола, со досие број 65, тема на дипломскиот труд „Опасности во млекото“ од предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 14 часот.  

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top