Е-уписи на студенти

На ден 31.01.2020 година (петок), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Ангела Поповска од Битола, со досие број 400, тема на дипломскиот труд „Улога на мастите како клучна компонента во исхраната на човекот“ од предметот Вовед во професија нутриционизам, со почеток во 10 часот.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top