Е-уписи на студенти

На ден 16.12.2019 година (понеделник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Сара Милошевска од Битола, со досие број 379, тема на дипломскиот труд „Мониторинг со определување на присуство на резидуи од пестициди во храна“ од предметот Загадувачи во прехранбена индустрија, со почеток во 10.30 часот. 

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top