Е-уписи на студенти

На ден 30.10.2019 година (среда), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Александра Тумбовска од Прилеп, тема на дипломскиот труд Производство на млеко, млечни производи и нивна потрошувачка во Македонија од предметот Технологија на храна од животинско потекло, со почеток во 13 часот.  

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top