Е-уписи на студенти

На ден 06.07.2017 година (четврток), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на на студентите:

1.Маја Велковска од Битола, со досие бр.278,, тема на дипломскиот труд „Начинот на исхрана како фактор во растот, развојот и појавата на анемија кај новороденчиња на возраст до шест месеци“ од предметот Познавање на исхраната 2, со почеток во 09.30 часот;

 

2.Искра Стојческа од Битола, со досие број 241, тема на дипломскиот труд „Влијание на нането врз пероксидниот број на ладно цедено масло “Фила” при промена на количество на кислород и време на чување“, од предметот Аналитика на храна, со почеток во 09.30 часот;

 

 

3.Милена Дивјакоска од Битола, со досие број 267, тема на дипломскиот труд „Влијание на нането врз пероксидниот број на ладно цедено масло “Супер витa” при промена на количество на кислород и време на чување“, од предметот Аналитика на храна, со почеток во 10.30 часот.

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon   

Go to top